12trip.vn

Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng vừa chủ trì buổi làm việc nghe UBND xã Ngọc Sơn báo cáo kết quả xây dựng NTM đến hết năm 2018, triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, xã Ngọc Sơn  đã hoàn thành được 14/19 tiêu chí, trong đó 5 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí Quy hoạch, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường, Văn hóa.

Xã Ngọc Sơn cơ bản hoàn thành tiêu chí về giao thông.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch về đích xây dựng NTM năm 2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt, mức độ đạt, chưa đạt theo bộ tiêu chí NTM quy định; đối với các tiêu chí đã đạt cần có kế hoạch giữ vững và nâng cao trong thời gian tới; đối với các tiêu chí chưa đạt, UBND xã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và thường xuyên giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch về đích NTM; rà soát nguồn vốn của tỉnh, huyện và xã để chủ động triển khai xây dựng các hạng mục công trình đối với các tiêu chí chưa hoàn thành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình trong những tiêu chí chưa hoàn thành như khởi công xây dựng các công trình nhà văn hóa thôn, khu thể thao của xã, điểm tập kết xử lý rác thải tạm thời; thực hiện việc hướng dẫn lập, xác nhận hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định tại tiêu chí số 17; chỉ đạo các thôn thực hiện thu, nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đạt tỷ lệ trên 90%.

Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Đảng ủy xã đưa nội dung xã đạt chuẩn NTM năm 2019 là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của Đảng ủy để tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ về xây dựng NTM, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia, đóng góp kinh phí xây dựng NTM đảm bảo hoàn thành xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Đồng thời giao các cơ quan chuyên môn của huyện hhướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của xã Ngọc Sơn.

Nguyễn Phương từ hiephoabacgiang.gov.vn

Sáng 15/01/2019, BCH Đảng ủy xã Châu Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Phó tránh thanh tra Huyện, thành viên tổ công tác 1605 của Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đình Thành - Chuyên viên VP Huyện ủy, thành viên tổ công tác 1605 của Huyện ủy cùng 277 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị được nghe đồng chí Ngô Văn Hướng - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã thông qua báo cáo công tác lãnh đạo của Đảng ủy năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Bản báo cáo tổng kết đã nêu rõ kết quả công tác lãnh đạo năm 2018 với các chỉ số cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển kinh tế xã hội như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng được BCH Đảng uỷ tập trung chỉ đạo và thực hiện; công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện uỷ đến các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền tới nhân dân được kịp thời. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên; thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo chi ủy, chi bộ đảng đẩy mạnh quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Ủy ban nhân dân chỉ đạo bộ phận chuyên môn giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân gieo cấy, chăm sóc cây trồng vụ Chiêm xuân, vụ mùa khuyến khích nhân dân đưa giống lúa mới có năng xuất, chất lượng cao vào sản xuất. Thường xuyên theo dõi diễn biến sâu bệnh hại cây trồng và thực hiện các biện pháp phòng trừ có hiệu quả với tổng diện tích gieo trồng 1.117,8 ha đạt 94% kế hoạch. Trong đó diện tích lúa: 1.016,5 ha đạt 94,6% kế hoạch; năng xuất 61 tạ/ha đạt 101% kế hoạch; sản lượng 6.200 tấn, cây Lạc 60ha, đạt 100% kế hoạch; năng xuất đạt 25 tạ/ha đạt 100% kế hoạch...

Các ngành nghề thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển ổn định tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Trong cơ cấu kinh tế tỷ trọng nông nghiệp ngày càng giảm, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo còn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH có lúc, có nơi chưa sát sao, trong chỉ đạo có lúc chưa thực sự kiên quyết, chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến nhưng còn chậm, chất lượng phong trào giáo dục của xã còn hạn chế, công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa chặt chẽ...

Về nhiệm vụ năm 2019, bản báo cáo nêu rõ năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX nhiệm kỳ 2015 - 2020, căn cứ vào sự chỉ đạo của Huyện ủy, tình hình đặc thù của địa phương, Đảng ủy xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như:

- Nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng: duy trì nghiêm lề lối, quy chế làm việc của Đảng ủy, các chi bộ; thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình theo tinh thần công văn 624 của Tỉnh ủy; nâng cao tỷ lệ Đảng viên xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đề án 05 của Huyện ủy. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05/CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh...

- Trên lĩnh vực phát triển kinh tế: phấn đất tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 1.204 ha; trong đó diện tích cây lúa vụ mùa: 1.085,5 ha. Năng xuất vụ mùa phấn đấu đạt 59 tạ/ha hoàn thành chỉ tiêu sản xuất lúa cả năm; thực hiện tốt công tác phòng dịch bệnh, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Phối hợp hoàn thành giải phóng mặt bằng khu dân cư Ngọ Xá, vận động nhân dân kiểm kê và nhận tiền bồi thường đất dự án khu công nghiệp Hòa Phú...

- Nhiệm vụ xây dựng cơ bản: Cứng hóa giao thông trên địa bàn toàn xã đạt 4 đến 5km, triển khai xây dựng mới 4 phòng học Trường THCS, 2 phòng học Mầm non...

- Nhiệm vụ an ninh, quốc phòng: Giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sự ổn định của địa phương, nâng cao trình độ và củng cố lực lượng công an xã hoạt động hiệu quả, chất lượng. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 2019, đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả trong huấn luyện dân quân...

- Trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, giải quyết đơn thư: Kiên quyết chỉ đạo và xử lý các vi phạm đất đai cũ và mới trên địa bàn. Quản lý tốt dòng kênh tiêu. Quản lý và ký hợp đồng đến từng thửa đất công ích trên địa bàn. Kiên quyết chỉ đạo xử lý cán bộ nếu phát hiện có những tiêu cực trong công tác quản lý đất đai...

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, tổ chức chỉ đạo tuyên truyền vận động giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới 10,5%...

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Giang Nguyen van Giang, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu

Đồng chí Nguyễn Văn Giang - HUV, Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen Chi bộ Trường mần non hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Giang Nguyen van Giang và Ban Mai, mọi người đang đứng

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy tặng giấy khen 10 đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu tập trung xoay quanh các vấn đề công tác lãnh đạo của Đảng ủy, công tác phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Dậu - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã trả lời một số nội dung của các Đại biểu phát biểu trong Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy xã Châu Minh đã tổ chức chia tay, tặng quà các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, không tham gia ủy viên BCH Đảng bộ đã có nhiều công lao đóng góp trong công tác xây dựng Đảng bộ xã.

Hội nghị đã tuyên dương, tặng thưởng giấy khen cho 01 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018: Chi bộ Trường Mần non cùng 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Đồng chí Nguyễn Văn Giang - HUV, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị

 Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giang - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ thay mặt Đảng ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí cũng ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu với những đóng góp to lớn công sức của Đảng bộ và nhân dân trong năm vừa qua; Đồng chí đề nghị, trong năm 2019 Đảng bộ xã cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều Đảng viên không được làm… Đồng thời Đảng ủy cũng sẽ cố gắng phát huy hơn nữa vai trò của mỗi cá nhân và tổ chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để Đảng bộ và nhân dân hoàn thành tốt các mục tiêu chính trị, kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra của năm 2019.

Ngọ Văn Tuấn

 

Thực hiện chương trình tình nguyện Năm 2019, ngày 10-1 vừa qua CLB Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa kết hợp với Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình từ thiện” Sẻ chia Yêu thương- Về với đồng bào vùng cao Sơn Động- Bắc Giang”.Chương trình đến với đồng bào nghèo ở hai xã Thanh Luận và Tuấn Mậu của huyện Sơn Động.
Tại đó, đoàn đã trao hơn 50 bao quần áo, đồ dùng đã qua sử dụng và 30 suất quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị quà tặng của chuyến đi là hàng chục triệu đồng.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, trẻ em và mũ

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Lý Nguyen Thi, Triệu Hương và Nguyễn Trần, mọi người đang cười, mọi người đang đứng


Đây là chương trình đầu tiên của hai đơn vị mở màn cho năm 2019.
Dưới đây là danh sách các cá nhân, đơn vị đã phát tâm ủng hộ chương trình:
1/ Ông Đặng Tam- khu 5 TT Thắng 200k
2/ Bà Đỗ Thanh Thúy- CLB 200K
3/ Chị Ly- CLB 200K
4/ Chị Loan- Lương Phong 100k
5/ Chị Mừng CLB 100K
6/ Một cá nhân giấu tên 200k
7/ Chị Thủy ( Đồng Tân) và anh Tuấn ( Mai Đình) 1000k
BTC Xin trân trọng thông báo và cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã góp công, góp của để chuyến đi thành công tốt đẹp.

NGUYỄN TRẦN

 

Ủy ban MTTQ xã Mai Trung, vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ xã Mai Trung đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ. Các phong trào thi đua yêu nước được MTTQ xã huy động nhân dân với nhiều việc làm thiết thực, nổi bật là: Vận động nhân dân hiến hơn 3 nghìn m2 đất xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn; xây dựng quỹ vì người nghèo, nhân đạo từ thiện được trên 388  triệu đồng, hỗ trợ  6 gia đình xây dựng nhà đại đoàn kết, gia đình chính sách, hộ nghèo. Cùng với đó, Ban công tác mặt trận đã thành lập các mô hình trang trại kinh tế cho thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng/năm; duy trì  mô hình tự quản bảo vệ môi trường; 11 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gia đình hạnh phúc và 3 tổ hòa giải đã hòa giả thành 26 vụ việc… Nhờ vậy, trong 5 năm liên tục, MTTQ xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu dự Đại hội

Lãnh đạo mặt trận tổ quốc huyện phát biểu

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ xã MaiTrung tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; tuyên truyền vận động người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo; phấn đấu 100% khu dân cư có tổ tự quản bảo vệ môi trường; 90% Ban công tác mặt trận xếp loại khá trở lên…

Đại hội đã hiệp thương bầu 31 ông bà làm Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Mai Trung  khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhân dịp này, xã Mai Trung tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Trần Dung

UBND tỉnh Bắc Giang vừa Quyết định phê duyệt Đồ an Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, phạm vi lập Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035 là toàn bộ phạm vi trong địa giới hành chính của huyện Hiệp Hòa, gồm thị trấn Thắng và 25 xã, diện tích tự nhiên 20.599,62ha. Tầm nhìn đến năm 2035, Hiệp Hòa là trung tâm công nghiệp, dịch vụ ở phía Tây của tỉnh Bắc Giang; là đô thị kết hợp hiệu quả giữa các khu vực đô thị phát triển tập trung với các khu vực đô thị sinh thái vườn, có nền sản xuất nông nghiệp chất lượng cao phát triển mạnh mẽ, từng bước tham gia cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái nông nghiệp- văn hóa cho người dân Hiệp Hòa, Thủ đô Hà Nội và vùng lân cận.

Các định hướng tạo động lực phát triển đô thị gồm: kết nối Hiệp Hòa với hệ thống giao thông liên vùng và đảm bảo lưu thông trong khu vực đô thị; phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại- dịch vụ- du lịch. Về cấu trúc không gian sẽ là sự kết hợp hợp lý giữa cấu trúc tập trung và phân tán để đô thị phát triển hài hòa, cân bằng và hiệu quả; chuyển biến từ một đô thị đơn tâm sang đa trung tâm gắn với các khu vực phát triển đô thị tập trung; hệ thống trung tâm được liên kết với nhau và với các khu vực lân cận bằng kết nối giao thông và các hoạt động kinh tế đa dạng.

Đồ án đã đánh giá môi trường chiến lược theo các quy định hiện hành, việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các đô thị mới nhằm hạn chế những tồn tại, đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài.

Theo quyết định, UBND huyện Hiệp Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến quy hoạch được duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Phương Nhung từ hiephoabacgianf.gov.vn

 

Chiều 10-1, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Về dự hội nghị có đồng chí: Ngụy Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên BCH Hội LHPN huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn.

Toàn cảnh

Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu

Trong năm 2018, Hội LHPN huyện đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Phát động phong trào thi đua trong các cấp Hội gắn với triển khai cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Kết quả năm 2018 Hội LHPN huyện thực hiện chủ đề công tác năm “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm”, đã có 2 ý tưởng đạt giải cuộc thi “ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn”; trồng mới 75 đường hoa, dài 25,5km; hỗ trợ 16 phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh với hơn 1,4 tỷ đồng nguồn vốn vay phát triển sản xuất; cung ứng 18,3 tấn phân bón trả chậm; cấp hơn 12,8 nghìn xô đựng rác cho hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình.

Cùng đó, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội... Năm 2018, Hội LHPN huyện hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, 5/5 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với BTV Huyện ủy và các nhiệm vụ của Hội, trong đó nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ vượt cao, đạt hiệu quả thiết thực, được Trung ương Hội, cấp ủy, chính quyền ghi nhận.

Lãnh đạo phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Ngụy Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương kết quả mà Hội phụ nữ huyện đã đạt được trong năm 2018. Đối với nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019, các đồng chí nhấn mạnh: Hội cần chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em cho hội viên; Tiếp tực thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện để kịp thời chỉ đạo trong hoạt động và phong trào Hội góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của huyện; rà soát các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ để kịp thời chỉ đạo thực hiện hoàn thành; Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội và tỉnh phát động, trong đó có phong trào “Dân vận khéo”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”…; Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “phụ nữ làm kinh tế giỏi”…; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn; chủ động phối hợp thực hiện giám sát các chính sách liên quan đến phụ nữ; tham mưu cho cấp ủy đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội...

Trao kỷ niệm chương

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho 3 cá nhân; Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội LHPN huyện và 3 cơ sở Hội đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2018; Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể; Hội LHPN huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể, 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Khen thưởng

Phương Nhung từ hiephoabacgiang.gov.vn

 

Ngày 10/1, Ban chỉ huy quân sự huyện Hiệp Hòa đã tổ chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 10) là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế còn sống và đã từ trần và đối tượng hưởng trợ cấp theo quyết định 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cữu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trở về địa phương trên địa bàn huyện.

Ảnh trong bài: Quang cảnh buổi chi trả trợ cấp một lần theo QĐ49 của TTCP.

Tại đợt chi trả này, huyện Hiệp Hòa có 1.937 đối tượng và thân nhân đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 10) và 13 đối tượng hưởng trợ cấp theo quyết định 142/2008/QĐ-TTg. Tổng số tiền chi trả trong đợt này là trên 5 tỷ đồng.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, đợt chi trả diễn ra nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng, 100% đối tượng được hưởng chế độ yên tâm, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Ngoài số tiền được nhận tất cả các đối tượng này cũng đã được trao giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến, được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước là được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được hưởng tiền mai táng phí khi qua đời. Đây là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta; góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của các đối tượng, tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị ở các địa phương.

Thu Trang

Các bài khác...